karijera i ja
struka i ti

16.10.-

19.10.2023.

KARLOVAC

HACKATHON

3D PRINT

dvorana Tehničke škole
Ul. Ljudevita Jonkea 2A,
47000, Karlovac
PRIJAVI SE

U sklopu projekta STRuKa i TI od 16.10 do 19.10.2023. održano je u Karlovcu natjecanje 3D MASTER, HACKATHON područje: 3D print, aditivne tehnologije, izrada makete.

Tri dana natjecanja, timskog rada, druženja i dobrih rezultata ostati će u trajnom sjećanju.

karijera i ja
ŽUPANIJE KOJE SUDJELUJU U NATJECANJU:

Karlovačka županija Ličko-senjska županija, Požeško-slavonska županija


ŠKOLE KOJE SUDJELUJU U NATJECANJU:

Tehnička škola Karlovac, Strukovna škola Gospić, Obrtnička i tehnička škola Ogulin,

Srednja škola Slunj, Tehnička škola iz Požege

struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
struka i ti
karijera i ja

REZULTATI NATJECANJAKATEGORIJA 1

karijera i ja
1. MJESTO

Obrtnička i tehnička škola Ogulin (Luka Ivanac, Jan Renka, Josip Sabo i David Vuković)
karijera i ja
2. MJESTO

Tehnička škola Požega (Anamarija Piščević, Ivan Čajka i Leon Krpan)
karijera i ja
3. MJESTO

Srednja škola Slunj (Mihael Mlinac, Sven Cindrić i David Medved)


KATEGORIJA 2

karijera i ja
1. MJESTO

Tehnička škola Požega (Leonardo Jurišić, Karlo Skeleđija, Marko Varela i Sara Sertić)
karijera i ja
2. MJESTO

Obrtnička i tehnička škola Ogulin (Teo Blašković, Emilio Piškur, Matija Sabljak i Fran Škrtić)
karijera i ja
3. MJESTO

Srednja škola Slunj (Mihael Mlinac, Sven Cindrić i David Medved)


KATEGORIJA 3

karijera i ja
1. MJESTO

Obrtnička i tehnička škola Ogulin (Martin Aščić, Matej Dujmić, Borna Trifković i Mihael Turkalj)
karijera i ja
2. MJESTO

Srednja škola Slunj (Mihael Mlinac, Sven Cindrić i David Medved)
karijera i ja
3. MJESTO

Tehnička škola Karlovac (Leon Zmaić, Valentino Korenić, Matija Marković i Marko Erdeljac)
struka i ja
struka i ja
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Tehničke škole Karlovac.
Izradu stranice projekta "STRuKA i TI" sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr
Naziv projekta:
STRuKA i TI
Korisnik projekta:
Tehnička škola Karlovac
Ukupna vrijednost projekta:
27.623.493,09 HRK
Iznos EU potpore:
27.623.493,09 HRK
Operativni program:
Učinkoviti ljudski potencijali
2014. - 2020.
Razdoblje provedbe:
26.02.2020. - 27.12.2023.